Ukraina i komiks

 

Po bardzo udanych dwóch pierwszych edycjach konkursu Komiks wierszem Biuro Literackie rozstrzygnęło trzecią. 

W pierwszej edycji przypomniane zostały wiersze uczestników legendarnego cyklu Barbarzyńcy i nie. W drugiej – autorzy komiksów wzięli na warsztat wiersze polskich poetek. Trzecia w całości poświęcona została współczesnej poezji ukraińskiej w przekładach Anety Kamińskiej oraz Bohdana Zadury.

Autorami szesnastu wierszy, których komiksowe interpretacje znajdą się w almanachu towarzyszącemu 20. jubileuszowej edycji Portu Literackiego są: Jewhen Brusłynowski, Nazar Honczar, Jurij Izdryk, Marianna Kijaniwska, Ołeh Kocarew, Hałyna Kruk, Andrij Lubka, Dmytro Pawłyczko, Marjana Sawka, Ludmyła Taran i Hałyna Tkaczuk.

Zaprezentowane zostaną komiksy: Edyty Bystroń, Aleksandry Ćwikowskiej, Marka Grąbczewskiego, Anny Krztoń, Pawła Modzelewskiego, Alicji Musiał, Tomasza Niewiadomskiego, Vladzimira Pazniaka, Agnieszki Sozańskiej, Zavki, Marty Falkowskiej, Radka Jakubiaka, Barbary Konieckiej, Beaty Żurawskiej, Agnieszki Piekarskiej i Agnieszki Świętek.

Od 13 grudnia w Przystani!  można oglądać prezentacje finalistów, wybrane wiersze i komiksowe kadry. Trwa też głosowanie publiczności, szczegółowe informacje na BLogu Komiks wierszem. Premiera Komiks wierszem po ukraińsku 26 stycznia. Poprzednie dwa almanachy („Powrót Barbarzyńców i nie” oraz „Komiks wierszem w trybie żeńskim”) z pracami finalistów dostępne są w księgarni poezjem.pl. (www.biuroliterackie.pl)