Charakter pisma

Janusz Drzewucki opublikował właśnie nową książkę o poezji – „Charakter pisma”. Ten znakomity publicysta, poeta, były redaktor naczelny wydawnictwa „Czytelnik”, wieloletni redaktor „Rzeczpospolitej” i „Twórczości” proponuje nam tym razem inne spojrzenie na poezję współczesną, od pokolenia Nowej Fali po Bohdana Zadurę. 

Jaki poeta zmienił kompletnie swój „charakter pisma”? Kto pozostał wierny swoim metaforom sprzed lat? Czy zmiana jest równoznaczna zdradzie dawnych ideałów?

Drzewucki w niezwykle wyważonych i kompetentnych esejach stara się odpowiedzieć na te pytania. A konkretnie pisze o poezji: Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego, Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera, Krzysztofa Karaska, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Leszka Szarugi, Antoniego Pawlaka, Rafała Wojaczka, Bogusława Kierca, Bohdana Zadury, Józefa Barana, Andrzeja Warzechy, Jerzego Gizelli, Adama Ziemianina, Andrzeja Słomianowskiego, Wincentego Różańskiego, Janusza Szubera i Adama Ochwanowskiego.

Większość tekstów składających się na tę książkę drukowana była na łamach miesięcznika „Twórczość” oraz dziennika „Rzeczpospolita”, a także dwumiesięcznika „Topos”.

Książka została poświęcona pamięci Jerzego Lisowskiego (1928-2004), redaktora naczelnego „Twórczości”.

Janusz Drzewucki (ur. w 1958 roku w Kruszwicy). Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1982-1984 był asystentem w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Od 1984 do 1989 pracował w Wydawnictwie „Pomorze” w Bydgoszczy. Od roku 1990 mieszka i pracuje w Warszawie.