Książkowy Debiut Poetycki – konkurs

Tylko do 31 marca można zgłaszać manuskrypty debiutanckich tomików poetyckich na Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy Debiut Poetycki” organizowany przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej. Warunkiem udziału jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem/hasłem.

Tematyka utworów może być dowolna.

Zestaw (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych), należy przesłać w trzech jednakowych egzemplarzach.

Do zestawu należy dołączyć wersję elektroniczną (CD, jeden egzemplarz). W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem/hasłem co zestaw wierszy, należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę biograficzną.
Nagrodą będzie wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 6. Nocy Poezji w Krakowie.

Materiały należy nadesłać w terminie do 31 marca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Plac Wszystkich Świętych 11

31-004 Kraków

(z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2016)

Szczegółowe informacje tutaj

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 6161917 w godzinach od 8.00 do 15.00