Nikomu ani słowa

Osip Mandelsztam: Nikomu ani słowa. Ne gowori nikomu (WL). 

Nowy wybór wielkiego rosyjskiego poety (1891-1938), zawierający ponad 100 jego wierszy w znakomitych przekładach wielu wybitnych tłumaczy, m.in. Stanisława Barańczaka, Andrzeja Mandaliana, Artura Międzyrzeckiego, Wiktora Woroszylskiego, Pawła Hertza, Jerzego Pomianowskiego.

Wersja rosyjska daje możliwość poznania mistrzowskiej melodyki wierszy tego rosyjskiego poety, którego twórczość należy do ścisłego kanonu dwudziestowiecznej poezji światowej.

Osip Mandelsztam (1891-1938), rosyjski poeta, prozaik i eseista; jeden z głównych twórców akmeizmu (kierunek w poezji rosyjskiej 1911-1921 wymierzony przeciw symbolizmowi, mistycyzmowi i wieloznaczności poetyckiej, oznaczał zwrot ku konkretom, ku opiewaniu piękna świata realnego), autor manifestu Świt akmeizmu (powstał 1913, wyd. 1919); uprawiał poezję zintelektualizowaną, inspirowaną antykiem i średniowieczem oraz dawną kulturą rosyjską i judaistyczną, jego liryka nasycona była pesymistycznym przeświadczeniem o groźbie zerwania ciągłości kulturowej; zbiory wierszy Kamień (1913), Tristia (1922), Stichotworienija (1928); dramatyczne losy represjonowanego poety (dwukrotne uwięzienie: 1933-37, następne 1938, zakończone śmiercią w obozowym szpitalu) znalazły odbicie w lirykach, które złożyły się na tzw. Woronieżskije tietradi (wyd. WaszyngtonParyż 1964-1981); spuścizna literacka Mandelsztama, w większości za życia poety niepublikowana, została zachowana dzięki ofiarności żony, Nadieżdy, autorki wspomnień Nadzieja w beznadziejności (Nowy Jork- Paryż 1972, wyd. pol. 1982); polskie wybory Poezje (1984), Późne wiersze (1979, przekład S. Barańczaka).