Matecznik

W wydawnictwie WBPiCAK ukazuje się nowa książka poetycka Małgorzaty Lebdy – Matecznik”. 

O debiutanckich „Tropach” Małgorzaty Lebdy pisał Karol Maliszewski: „W morzu poetyckich mód i manier, w przestrzeni młodopoetyckiej poprawności coś wreszcie odrębnego. Wzruszać, wciągać, być o czymś i za czymś – oto intencje poetki budującej świat dotykalny, wiarygodny, idący w ślad i w sukurs, wskazującej na tropy pozostawiane od niechcenia przez nasze życie. Widzę się w tych wierszach. Pozwalają wrócić do intensywności dawnych doznań”.

Józef Baran: „Z rosnącym zaciekawieniem obserwuję rozwój talentu autorki „Tropów” – moim zdaniem jednej z najciekawszych polskich poetek młodej generacji. Intuicjonistka, wynalazcza językowo, zmienia się z wiersza na wiersz, długo waży słowa na szalach wyobraźni i wrażliwości, zanim się na któreś zdecyduje… W najlepszych utworach przepuszcza je najpierw przez filtr własnego doświadczenia życiowego, co sprawia, że odbiera się je jako autentyczne i sprawdzalne”.

 

sprawy lasu: rozpoznanie

początkowo mówiłem do was

jak do zwierząt ale odkąd wasze pytania

stały się niewygodne przyglądałem

się wam uważniej

pomyślałem że tej z was która jako pierwsza

zapyta o sprawy lasu pokażę wszystko

dokładnie do samej krwi

(fragment książki)

 

Małgorzata Lebda (ur. w 1985 r.) – wyróżniona Stypendium Twórczym Miasta Krakowa (2006), Stypendium Grazelli (2006), Stypendium MKiDN (2012). Ostatni tom Granica lasu wydała w 2013. Jej wiersze tłumaczone były na języki: angielski, czeski, serbski, słoweński, rumuński. Doktor nauk humanistycznych. Fotografuje. Mieszka w Krakowie.