Przyszli niedokonani

Do księgarń trafia właśnie książka Joanny Roszak Przyszli niedokonani wydana w Stroniu Śląskim przez Biuro Literackie.
Jak pisze wydawca: „nominowana do najważniejszych nagród literackich poetka mówi w niej w imieniu uchodźców językiem poezji. Zbombardowani medialnymi, „suchymi” informacjami o kolejnych tragediach odbiorcy natrafią w wierszach poznańskiej autorki na dźwięki pełne emocji, wypowiadane przez ludzi uchodzących przed wojną, z samego środka ich prywatnych historii rozpiętych na dwa światy”.
  
Joanna Roszak to poetka, publicystka i wykładowczyni akademicka. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Jest autorką sześciu tomów poetyckich oraz sześciu publikacji eseistyczno-naukowych, w tym wydanego w 2010 roku w Biurze Literackim zbioru W cztery strony naraz: portrety Karpowicza. Jej książki były nominowane m.in. do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej.

fot. www.biurolireackie.pl