Wiersze Herberta w Bibliotece Narodowej

We wrześniu w Ossolineum ukaże się Wybór poezji Zbigniewa Herberta w opracowaniu Małgorzaty Mikołajczak. 

 

Dwadzieścia  lat  po  śmierci  Zbigniewa  Herberta  jego  poezja  jest  ciągle  szeroko  komentowana  przez  badaczy   literatury,  wciąż  inspiruje  twórców.  Nazwisko  autora  Struny  światła   wymienia  się  obok  nazwisk  największych   poetów  drugiej  połowy  XX  wieku,  a  jego  dzieła  są  stale  tłumaczone,  wydawane  i  czytane  w  wielu  krajach  świata.

Silna  więź  z  dziedzictwem  antyku  sprawia,  że  poezja  Herberta  ma  wymiar  uniwersalny,  jest  powściągliwa   formalnie  i  zdyscyplinowana.  Jednak  pozorną  prostotę  i  jednoznaczność  jego  wierszy  komplikuje  ironia,  będąca   zarazem  figurą  artystyczną  i  postawą  wobec  bytu.

Wstęp   i  opracowanie  Małgorzaty  Mikołajczak  ukazują bogactwo  twórczości  pisarza  i  są  znakomitym  przewodnikiem  po  najważniejszych  motywach  i  tematach  tej  liryki.  Świat  poety  nie  jest,  jak  mogłoby  się  wydawać,  biało-czarny.

Jest  w  nim  miejsce  na  szarość  będącą  ulubionym  kolorem  twórcy.  U  Herberta  nie  ma  też  krystalicznie  czystych  bohaterów  –  pisze  badaczka.

Czytane  w  tej  perspektywie  wiersze  i  prozy  poetyckie  Herberta  odsłonią  mniej  znane  oblicze.  W  trwającym  właśnie  Roku  Herberta  tego  tomu  nie  mogło  zabraknąć.