Sale Sale Sale

Sie 10, 2018 przez

Przypominamy tomik Sale Sale Sale Szczepana Kopyta (WBPiCAK). Krzysztof Siwczyk: Szczepan Kopyt ma do przekazania komunikat, który niegdyś Michel Foucault, na użytek opisu działalności Georgesa Bataille’a, określił mianem „afirmacji, która niczego nie afirmuje”. Kopyt archiwizuje to, read...

Czytaj więcej

Miłobędzka wielokrotnie

Sie 10, 2018 przez

Miłobędzka wielokrotnie (WBPiCAK).  Piotr Śliwiński: Miłobędzka wielokrotnie to rezultat współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej UAM. Jej powstanie poprzedziła dwudniowa próba generalna. Mam na myśli read...

Czytaj więcej

100 wierszy wypisanych z języka angielskiego

Sie 10, 2018 przez

W październiku, w Biurze Literackim ukaże się 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego. Antologia wydana w tej samej serii co 100 wierszy polskich stosownej długości w wyborze Artura Burszty będzie też ostatnią premierą tegorocznej Stacji Literatura 23, gdzie zostanie read...

Czytaj więcej

Resuscytacje Celana

Sie 9, 2018 przez

Resuscytacje Celana – książka Moniki Gromali w wydawnictwie Austeria.  Literaturoznawczo-filozoficzne studium poezji Paula Celana, bez którego – jak napisał Jakub Momro – trudno już sobie wyobrazić nie tylko „badania nad Celanem, ale i współczesną humanistykę, która chce się read...

Czytaj więcej

Pod obcym niebem

Sie 9, 2018 przez

Przypominamy tom poezji Artura Szlosarka Pod obcym niebem. Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Literackie w 2005 roku.  Niespokojna, balansująca między emocjonalnością a chęcią dyskursu poezja, która stawia pytania, nie licząc na łatwość odpowiedzi. Poeta, również tłumacz read...

Czytaj więcej