Uczestnicy festiwalu

Program III edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius zostanie ogłoszony w kwietniu 2018 r.