Tag: Adam Mickiewicz

Inne strony rękopisu Pana Tadeusza

Po raz pierwszy w Muzeum Pana Tadeusza zostaną zaprezentowane wszystkie zachowane karty brudnopisu i czystopisu poematu Adama Mickiewicza. Ekspozycja „Inne strony rękopisu Pana Tadeusza” została otwarta 29 września potrwa do 5 listopada. Autograf epopei, zwany „rękopisem dzikowskim”, jest chlubą ossolińskichCzytaj dalej

Listy Mickiewicza

Listy do Adama Mickiewicza w czterech tomach – Czytelnik. Obecna edycja jest pierwszym na tę skalę przedsięwzięciem, przedstawiającym wszystkie znane listy do Mickiewicza; została przygotowana w Instytucie Badań Literackich PAN. Zawiera 1379 listów, z  czego ogłaszanych po raz pierwszy bliskoCzytaj dalej

Mickiewicz w Nowogródku

W Nowogródku, na Białorusi, w Domu-Muzeum Mickiewicza otwarto wystawę rycin ilustrujących utwory autora „Pana Tadeusza”.  Na wystawie zaprezentowano m.in. 16 rycin z XIX wieku. Są to ilustracje do „Pani Twardowskiej”, „Grażyny” i „Konrada Wallenroda”. Można obejrzeć również osiem medali zCzytaj dalej

Mickiewicz – wersja komiczna

 Opowieści o Adamie Mickiewiczu wpajane do głów młodzieży szkolnej rzadko wspominają o  jego poczuciu humoru. Instytut Adama Mickiewicza postanowił  przypomnieć ten ważny element twórczości wieszcza, organizując  22 lipca, w 181. rocznicę ślubu Poety z Celiną  Szymanowską, niekonwencjonalne wydarzenie – „roast AdamaCzytaj dalej

Mickiewicziana w Nowogródku

Wystawę XIX-wiecznych rycin ilustrujących utwory Adama Mickiewicza otwarto w Nowogródku na Białorusi, gdzie poeta urodził się i spędził dzieciństwo. Wystawa prezentowana jest w Domu-Muzeum imienia Adama Mickiewicza. Najcenniejszymi z prezentowanych artefaktów jest 16 rycin z XIX wieku. Są to ilustracje do utworów Mickiewicza: „Pani Twardowskiej”, „Grażyny” iCzytaj dalej

Mickiewicz na Judahu skale

Dzisiaj w Wilnie prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski przekazał kopię obrazu pędzla Walentego Wańkowicza „Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale” Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego. Jak pisze portal zw.lt – „w odpowiedzi na prośbę kierownikaCzytaj dalej

Mickiewicz w urodziny Puszkina

6 czerwca o godz. 12.00 pod pomnikami Adama Mickiewicza w sześciu miastach w Polsce, a także w Wilnie odbędzie się publiczne czytanie „Do przyjaciół Moskali”. Symboliczny wiersz na zaproszenie Instytut Adama Mickiewicza czytać będą dziennikarze, publicyści, naukowcy, lokalni działacze –Czytaj dalej

Adam Mickiewicz: Żal rozrzutnika

  żal rozrzutnika   Kochanek, druhów! ileż was spotkałem! Ileż to oczu jak gwiazd przeleciało! Ileż to rączek tonąc uściskałem! A serce? – nigdy z sercem nie gadało! Wydałem wiele z serca, jak ze skrzyni Młody rozrzutnik! lecz dłużnicy moiCzytaj dalej

Adam Mickiewicz: Grażyna (fragment)

  Grażyna. Powieść litewska   Coraz to ciemniej; wiatr północny chłodzi, Na dole tuman, a miesiąc wysoko Pośród krążącej czarnych chmur powodzi, We mgle nie całe pokazywał oko; I świat był nakształt gmachu sklepionego, A niebo nakształt sklepu ruchomego, Księżyc,Czytaj dalej

Adam Mickiewicz: nad wodą wielką i czystą…

  nad wodą wielką i czystą…   Nad wodą wielką i czystą Stały rzędami opoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła twarze ich czarne;   Nad wodą wielką i czystą Przebiegły czarne obłoki, I woda tonią przejrzystą Odbiła kształty ich marne;Czytaj dalej