Świadectwo poezji

Sty 17, 2018 przez

Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku Czesława Miłosza (Wydawnictwo Literackie). Przypominamy. Czesław Miłosz o swojej książce: Książka niniejsza składa się z sześciu odczytów wygłoszonych przeze mnie w języku angielskim na Uniwersytecie Harvard w roku akademickim read...

Czytaj więcej

Wiersze wszystkie Czesława Miłosza

Sty 4, 2018 przez

  W Znaku Wiersze wszystkie Czesława Miłosza. Wydanie uzupełnione. Nowe, uzupełnione wydanie Wierszy wszystkich Czesława Miłosza pozwala prześledzić ewolucję twórczą poety. Przede wszystkim jednak daje możliwość podziwiania wielości gatunków i tonacji, nastrojów i stylów. Takim bogactwem read...

Czytaj więcej

Rozmowy zagraniczne z Czesławem Miłoszem

Lis 24, 2017 przez

Druga część Rozmów zagranicznych z Czesławem Miłoszem (Wydawnictwo Literackie)  – to kontynuacja dialogu na odwieczne Miłoszowskie tematy: poezja, język, religia, historia, a także Litwa, Polska, Rosja i szeroko pojęta Europa Środkowa.  Licznemu i międzynarodowemu gronu swych rozmówców read...

Czytaj więcej

Korespondencja Czesława Miłosza

Lis 22, 2017 przez

Zaraz po wojnie. Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami 1945-1950. Znak.  Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami i przyjaciółmi z lat 1945–1950. Wśród korespondentów są: Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wyka, Ryszard Matuszewski, Irena i Tadeusz Krońscy, read...

Czytaj więcej

Przekłady poetyckie Czesława Miłosza

Lis 20, 2017 przez

Przekłady poetyckie Czesława Miłosza (Znak). Przypominamy, polecamy.  Wszystkie (oprócz zawartych w Wypisach z ksiąg użytecznych) przekłady poetyckie Noblisty. Wśród tłumaczonych autorów są między innymi Szekspir, Blake, Baudelaire, Whitman, Jeffers, Auden, Eliot, Yeats, Lorca, Kawafis, read...

Czytaj więcej