Przymus powtórzenia

Lut 6, 2018 przez

Małgorzata Szumna: Przymus powtórzenia. Wątki rosyjskie w eseistyce Czesława Miłosza (Universitas). Rosja nie dawała Miłoszowi spokoju, wracał do tego tematu przez całe życie, dopisując nowe komentarze, uzupełniając bądź korygując wcześniejsze spostrzeżenia. Przykładał do tej problematyki read...

Czytaj więcej

Świadectwo poezji

Sty 17, 2018 przez

Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku Czesława Miłosza (Wydawnictwo Literackie). Przypominamy. Czesław Miłosz o swojej książce: Książka niniejsza składa się z sześciu odczytów wygłoszonych przeze mnie w języku angielskim na Uniwersytecie Harvard w roku akademickim read...

Czytaj więcej

Wiersze wszystkie Czesława Miłosza

Sty 4, 2018 przez

  W Znaku Wiersze wszystkie Czesława Miłosza. Wydanie uzupełnione. Nowe, uzupełnione wydanie Wierszy wszystkich Czesława Miłosza pozwala prześledzić ewolucję twórczą poety. Przede wszystkim jednak daje możliwość podziwiania wielości gatunków i tonacji, nastrojów i stylów. Takim bogactwem read...

Czytaj więcej

Rozmowy zagraniczne z Czesławem Miłoszem

Lis 24, 2017 przez

Druga część Rozmów zagranicznych z Czesławem Miłoszem (Wydawnictwo Literackie)  – to kontynuacja dialogu na odwieczne Miłoszowskie tematy: poezja, język, religia, historia, a także Litwa, Polska, Rosja i szeroko pojęta Europa Środkowa.  Licznemu i międzynarodowemu gronu swych rozmówców read...

Czytaj więcej

Korespondencja Czesława Miłosza

Lis 22, 2017 przez

Zaraz po wojnie. Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami 1945-1950. Znak.  Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami i przyjaciółmi z lat 1945–1950. Wśród korespondentów są: Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wyka, Ryszard Matuszewski, Irena i Tadeusz Krońscy, read...

Czytaj więcej