Tag: Grzegorz Olszański

Nowy Olszański

Biały album, nowa książka poetycka Grzegorza Olszańskiego w wydawnictwie WBPiCAK. Grzegorz Olszański – kurator słów (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego), akwizytor dźwięków (szef działu muzyki kwartalnika „Opcje”), poeta (od wielu lat na placówce lirycznej). Opublikował trzy książki prozatorskie (Śmierć udomowiona, Apelacje,Czytaj dalej