Tag: Jan Błoński

Pisma wybrane Jana Błońskiego

Gospodarstwo krytyka. Teksty rozproszone. Pisma wybrane Jana Błońskiego tom III (WL). Lektura obowiązkowa. Tom trzeci Pism wybranych „ma charakter najbardziej eklektyczny lub może sylwiczny, bo znajdują się w nim zarówno szkice dopełniające wizję Błońskiego jako interpretatora poezji, prozy i dramatu,Czytaj dalej

Gospodarstwo krytyka

Jan Błoński: Gospodarstwo krytyka. Teksty rozproszone. Pisma wybrane tom III (WL). Jerzy Jarzębski: Tom trzeci Pism wybranych „ma charakter najbardziej eklektyczny lub może sylwiczny, bo znajdują się w nim zarówno szkice dopełniające wizję Błońskiego jako interpretatora poezji, prozy i dramatu,Czytaj dalej