Nowy tom wierszy Janusza Drzewuckiego

Lut 23, 2016 przez

W Bibliotece Toposu ukazał się nowy tomik Janusza Drzewuckiego „Rzeki Portugalii”. Tom poezji, na który składają się wiersze powstałe podczas podróży do Portugalii i po Portugalii, ale również po Polsce; ponadto utwory zainspirowane wspomnieniami z dzieciństwa i młodości, a także read...

Czytaj więcej

Kępiński o Drzewuckim

Maj 4, 2015 przez

Piotr Kępiński o nowym zbiorze esejów Janusza Drzewuckiego „Charakter pisma” (Instytut Książki – Twórczość. Kraków, Warszawa. 2015). Charakter pisma jest zmienny. Nic nie jest nam dane na stałe. Język poetów z którymi uczyliśmy się metafor ewoluuje i nie ma w tym nic dziwnego read...

Czytaj więcej

Charakter pisma

Kwi 10, 2015 przez

Janusz Drzewucki opublikował właśnie nową książkę o poezji – „Charakter pisma”. Ten znakomity publicysta, poeta, były redaktor naczelny wydawnictwa „Czytelnik”, wieloletni redaktor „Rzeczpospolitej” i „Twórczości” proponuje nam tym razem inne spojrzenie na read...

Czytaj więcej

Drzewucki o prozie i poezji

Lut 9, 2015 przez

W wydawnictwie Forma ukazuje się właśnie nowa książka krytyczno-literacka Janusza Drzewuckiego, znanego poety, publicysty i redaktora „Twórczości”. „Stan skupienia” to rzetelna książka krytycznoliteracka, prezentująca krytyka, który nie ulega naciskom wytwarzanym przez coraz bardziej sprawne i agresywne działy PR wydawnictw, nie podporządkowuje się literackim modom, lecz wyszukuje ważnych według niego pisarzy, szuka ich wytrwale read...

Czytaj więcej

Janusz Drzewucki ponownie nagrodzony

Gru 4, 2014 przez

Janusz Drzewucki został uhonorowany Symboliczną Nagrodą Ryszarda Milczewskiego-Bruno za wybitną twórczość eseistyczną i krytycznoliteracką. Zmarły tragicznie w 1979 roku poeta Ryszard Milczewski-Bruno ustanowił Symboliczne Nagrody w roku 1969. Były to: w dziedzinie poezji – Duże Piwo Grzane z Łyżką, w dziedzinie prozy – Wino Patykiem Pisane, w dziedzinie krytyki – Mała Kawa z Biszkopcikiem. Pierwszymi laureatami nagród zostali: Janusz Żernicki (poezja), Edward Stachura (proza) oraz Tomasz Burek (krytyka). Od roku 1971 roku fundator przyznawał także Nagrody Specjalne. Pierwszym laureatem był tłumacz Jerzy Lisowski za „Antologię poezji francuskiej”. W kolejnych latach laureatami nagród  byli między innymi: Stanisław Barańczak, Jan Himilsbach, Ireneusz Iredyński, Ryszard Krynicki, Krzysztof Karasek, Ewa Lipska, Rafał Wojaczek oraz Adam Zagajewski. W roku 1999 – w 20. rocznicę śmierci Ryszarda Milczewskiego – z  inicjatywy Jerzego Szatkowskiego,„Okolica Poetów” i „Czas Kultury” wznowiły przyznawanie nagrody....

Czytaj więcej