Tag: Mindaugas Kvietkauskas

Litewskie konteksty Czesława Miłosza

Litewskie konteksty Czesława Miłosza Viktoriji Daujotyte i Mindaugasa Kvietkauskasa (Pogranicze). Donatas Sauka: „…darem losu, paradoksalnie, jedynym – i to jeszcze takiej miary – intelektualistą, w którego przeżyciach i przemyśleniach, w poezji i eseistyce stale funkcjonują litewski krajobraz, historia i kultura,Czytaj dalej