Nowa edycja Silesiusa. Zapraszamy

Sty 19, 2018 przez

Zapraszamy do zgłaszania książek poetyckich do tegorocznej (już jedenastej) edycji Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusa, barokowego poety. Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: •za całokształt twórczości •książka roku •debiut roku Do tegorocznej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa (z wyłączeniem wydań własnych, nie posiadających nr ISBN) oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jedynie jurorzy. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 r. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane. Do książek należy dołączyć również pisemne zgłoszenie zawierające: – imię i nazwisko autora książki -tytuł...

Czytaj więcej