Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Nagrody Poetyckiej Silesius

Silesius 2013

Organizatorem konkursu Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS i fundatorem Nagrody jest Miasto Wrocław.
Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji.

Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:

a) nagroda za całokształt twórczości

b) książka roku (za książkę roku uznaje się premierową książkę polskiego autora, z wyjątkiem wyborów wierszy)

c) debiut roku (za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, indywidualną publikację autora większą niż arkusz. Przyznawana jest w zależności od decyzji jury)
Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody. Podstawą do nagrody za całokształt twórczości musi być publikacja utworów nominowanego autora w roku poprzedzającym daną edycję Nagrody.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane. Siedem egzemplarzy książek należy przesłać pod adres Biura Nagrody: Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury,  ul. Gabrieli Zapolskiej 4,  50-032  Wrocław. Do książek należy dołączyć również
pisemne zgłoszenie zawierające:
– imię i nazwisko autora książi
– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki
– nazwę i dane kontaktowe zgłaszającego książki do konkursu
– informację do której kategorii książka jest zgłaszana