Księga kondolencyjna w hołdzie dla Tadeusza Różewicza

Od godziny 12 w Starym Ratuszu we Wrocławiu jest wyłożona księga kondolencyjna. Dziś hołd znanemu poecie będzie można oddać do godziny 20. Księga będzie wyłożona również w najbliższych dniach

Flagi przed ratuszem opuszczono do połowy masztu.

Poeta urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku. Gdy wybuchła wojna, 18-letni Tadeusz Różewicz wstąpił do Armii Krajowej (miał pseudonim „Satyr”), ponad rok walczył w partyzantce na terenie powiatów radomszczańskiego, opoczyńskiego i częstochowskiego. Po wojnie zdał maturę i zaczął studia na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poeta mieszkał we Wrocławiu

W 1947 r. został opublikowany tom „Niepokój”, uważany za poetycki debiut Różewicza, a w drugiej połowie lat 70. łączny nakład jego książek wydanych w kraju  przekroczył milion egzemplarzy. Za granicą ukazało się, w przekładach na wszystkie ważniejsze języki świata, około 60 wyborów jego liryki. Wymieniano go jako kandydata do literackiej Nagrody Nobla.

Od 1968 roku artysta mieszka we Wrocławiu, gdzie publikował głównie na łamach „Twórczości”, „Odry” i „Dialogu”. W latach 90. ogłosił dramat „Kartoteka rozrzucona”, dwa nowe zbiory wierszy „Płaskorzeźba” i „Recycling. zawsze fragment”, „Historię pięciu wierszy”, „Nożyk profesora”, „Matka odchodzi”, „szara strefa” i „Wyjście”.

Agnieszka Kołodyńska-Walków, www.wroclaw.pl