Wiersze Kaczmarskiego (i nie tylko)

Rękopisy, maszynopisy wierszy i piosenek, płyty i kasety magnetofonowe, zdjęcia z koncertów a także pamiątki rodzinne Jacka Kaczmarskiego wzbogaciły właśnie zbiory Biblioteki Narodowej.  

Rodzina Jacka Kaczmarskiego przekazała do Biblioteki Narodowej rękopisy, maszynopisy i  wydruki komputerowe tekstów i nut najważniejszych zachowanych tekstów literackich Kaczmarskiego, opublikowanych w książkach i śpiewnikach: „Mury”, „Raj”, „Muzeum”.

W archiwum Kaczmarskiego można także znaleźć prawdziwe białe kruki, jak „Wiersze i piosenki” wydane przez Instytut Literacki w Paryżu w 1983 roku. W zbiorach znalazły się też prozatorskie utwory Kaczmarskiego „Autoportret z kanalią” czy „Plaża dla psów”.

Oprócz utworów opublikowanych w archiwum zebrano niedrukowane dotąd opowiadania, sztuki, zapiski, notatki i wspomnienia poety. Uwagę zwracają fraszki o kolegach z Radia Wolna Europa, teksty radiowych felietonów wygłaszanych przez Kaczmarskiego na antenie RWE a także list od Billa Clintona z 1994 r., w którym prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował poecie za wieloletnią współpracę z tą rozgłośnią. Wśród prywatnej korespondencji Kaczmarskiego znajdują się listy jego dziadków, rodziców, zaprzyjaźnionych poetów, muzyków czy Agnieszki Holland i Zbigniewa Zapasiewicza.

Osobny blok materiałów z archiwum stanowią kasety magnetofonowe oraz płyty z piosenkami artysty. Niezwykle cenne są zwłaszcza te najstarsze, wydawane w czasach PRL-u poza cenzurą. Materiałów publikowanych w obiegu nieoficjalnym jest w archiwum więcej. Są to podziemne edycje tekstów piosenek, programy koncertów, foldery.

Kolejnym ważnym zbiorem są fotografie dokumentujące karierę estradową Kaczmarskiego, zdjęcia z koncertów w trio z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem Łapińskim, a także solo – w kraju i za granicą. W archiwum znajdują się także zdjęcia portretowe z  późniejszych lat, wykonane dla celów promocyjnych.

Oprócz materiałów dotyczących twórczości Kaczmarskiego, w zbiorach znajdą się dokumenty osobiste i rodzinne, w tym materiały dotyczące jego rodziców – malarzy: Anny Trojanowskiej-Kaczmarskiej i Janusza Kaczmarskiego, ich wspomnienia,  albumy rodzinne, na których można zobaczyć Jacka w wieku chłopięcym i młodzieńczym, a także zdjęcia legitymacyjne i indeks Uniwersytetu Warszawskiego. W archiwum znalazła się też kolekcja wycinków prasowych z lat 80., bo Kaczmarski zbierał artykuły z PRL-owskiej prasy, w których go atakowano.

W przekazywanych BN zbiorach znalazła się również dokumentacja choroby Kaczmarskiego, która doprowadziła do śmierci artysty 10 kwietnia 2004 roku. (www.bn.org.pl)