Poezja ustawionego głosu

Grzegorz Jankowicz – juror „Silesiusa” o nagrodzonej w kategorii „Najlepszy debiut”Martynie Buliżańskiej

” Moja jest ta ziemia” Martyny Buliżańskiej. To jest poezja ustawionego głosu. Poezja, która długim wersem, długą frazą, długim zdaniem próbuje połączyć z sobą dwie sfery. Sferę, która jest wystylizowana, teatralna, samoświadoma swojej sztuczności i sferę prywatnego doświadczenia, na które składają się rozmaite klisze, stereotypy, pewne konwencje mówienia ale przez nie to osobiste doświadczenie próbuje się przedrzeć, próbuje wypłynąć na powierzchnię jak z głębiny rozmaitych języków: i kultury, i literatury, i polskiego wiersza, i wiersza obcego. Zaskakująco dojrzały, jeśli chodzi o świadomość poetycką, debiut niespełna dwudziestolatki.

Silesius-25