Maj nad Wilią

Do środy potrwa festiwal poetycki Maj nad Wilią w Wilnie. Do stolicy Litwy już przyjechali uczestnicy z różnych miast Polski, ale też m.in. z Białorusi, Niemiec, Francji, Węgier, Szwajcarii, Szwecji, Danii, USA. Po raz pierwszy przybędą poeci, pochodzący z Filipin i Etiopii. Znaczną grupę w tym roku stanowią filmowcy z różnych krajów, wyróżnieni w ubiegłym roku podczas II etapu wileńskiego festiwalu – „nad Wisłą”, w Wilanowie, na I Festiwalu EMiGRA – filmów robionych przez Polaków i o Polakach zagranicą.
Organizatorzy piszą: tegoroczne hasło festiwalu zawiera słowa, będące kluczem do zastanowienia się nad tym, co w naszych dziejach było wspólne, co stworzyliśmy razem, jak Ziemia ta inspirowała twórczo. Nad jej wielokulturowym dorobkiem, inspiruje do przypomnienia kart mniej znanych. Temu zagadnieniu będzie poświęcona konferencja w Pałacu Paców, siedzibie Ambasady RP na Starówce Wileńskiej, gdzie nawiążemy także do 25-lecia tytułu „Znad Wilii”. Czasopismo o skromnym, lecz pojemnym i bardzo poetyckim tytule, stało się inicjatorem wielu poczynań, dało zalążek znanych dzisiaj w Wilnie i odrębnych podmiotów – takich, jak Radio Znad Wilii czy Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii”.
Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią” wystartowały w 1994 roku. W dotychczasowych edycjach udział wzięło tylko ponad 400 twórców zagranicznych, reprezentujących 25 kraje.