Julia Hartwig – prezeską

Julia Hartwig została honorową prezeską Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ta organizacja skupiająca ok. 800 poetów, prozaików, dramaturgów, eseistów i tłumaczy obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia rejestracji. 

Prezesem został po raz trzeci Sergiusz Sterna-Wachowiak, jego zastępcami Iwona Smolka i Jacek Moskwa. Poprzednim prezesem honorowym SPP był zmarły dwa lata temu Janusz Krasiński.

Julia Hartwig (ur. 1921 w Lublinie) to jedna z ważniejszych poetek polskich. Opublikowała 25 tomów wierszy, m.in. „Pożegnania”, „Czułość”, „Nie ma odpowiedzi”, „Jasne niejasne”, „Błyski”, a także felietony, szkice, poematy prozą, eseje. Jej utwory były tłumaczone na wiele języków, m.in. na francuski, angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, grecki, węgierski, fiński.