Powrót Brodskiego

Polecamy zbiór wierszy Josifa Brodskiego w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka (z przedmową Czesława Miłosza)- „82 wiersze i poematy”, po raz pierwszy ogłoszony po polsku przez Zeszyty Literackie w Paryżu w 1988 roku, jest najpełniejszą prezentacją dorobku poetyckiego Josifa Brodskiego.
Obecnie wznowiony tom rozpoczyna edycję dzieł zebranych Josifa Brodskiego z łamów Zeszytów Literackich.
JOSIF BRODSKI Ur. 1940 w Petersburgu, zm. 1996 w Nowym Jorku. W ZSRR został skazany za „pasożytnictwo”, 1964; zesłany w okolice Archangielska. W 1972 wyemigrował do USA, gdzie wykładał literaturę. Od 1983 członek zespołu redakcyjnego „Zeszytów Literackich”. Laureat literackiej Nagrody Nobla, 1987. Doktor honoris causa University of Oxford, Yale University, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i wielu innych światowych uczelni. United States Poet Laureate, 1991–92; przyjęty w poczet rycerzy maltańskich, 1992. Pochowany w Wenecji na San Michele.

Czesław Miłosz: Życie jako moralna przypowieść. Poeta uwięziony i skazany przez państwo, następnie przez państwo wygnany, i po jego śmierci szef państwa klęczący u jego trumny. I ta baśń przydarzyła się w naszym mało baśniowym stuleciu.

Zbigniew Herbert: Wraz z nieliczną garstką największych twórców XX wieku Josif Brodski wiernie stał na straży słowa, strzegł jego powagi i godności. Władał nim mistrzowsko z siłą i precyzją, aby stawić opór kłamstwu i barbarzyństwu.