Wiersze Jacka Łukasiewicza

 

Niebawem nakładem Biura Literackiego ukaże się nowy tom wierszy Jacka Łukasiewicza – wybitnego poety i krytyka, przewodniczącego jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. Prezentujemy dwa wiersze z tego tomu.

PÓŹNY WIECZÓR

 

Uroda świata się nie kończy,
kiedy przestaje być widziana.
Już dosyć dawno zaszło słońce,
teraz księżyca broczy rana.

Jeszcze spadają drobne gwiazdy
na lasy, domy i ogrody.
I jeszcze słyszę nocy każdej
w pobliskim stawie bulgot wody.

Jeszcze ze lśniącej ciemnej trawy
do źródła światła ćma polata.
Kiedy przestaje być widziana
– nie kończy się uroda świata.

GDZIE TE KONIE

 

Gdzie te konie w czaprakach z piórami?
I te bronie, i barwy, i kurz?
Gdzie to światło rozległe kręgami
wokół obłych i ruchliwych wzgórz?

Gdzie ta bitwa tak dawno stoczona?
W oczach został i gruchot, i cwał.
Poszum drzew oszalałych już skonał.
Aniołowie ich wzięli w ramiona.
Wolno cichnął ostatni strzał.

Gdzie ta twarz zapadła w pamięci,
twarda dawno umarła twarz?
Kto jej choćby zwrotkę poświęci
ciągle któryś, stale pierwszy raz.

Gdzie te konie w czaprakach z piórami
i te bronie, i barwy, i kurz?
Gdzie to światło rozległe kręgami
wokół obłych, ruchliwych wzgórz?

Gdzie te słowa, które nie minęły,
ale ciągle powracają w nas?
Gdzie te wody, które nie spłynęły,
i ten wicher kruszący czas?

Gdzie te pola z drzew kikutami?
I ogrody podeptanych róż?
Gdzie to światło rozległe kręgami
wokół obłych, ruchliwych wzgórz?

 

Jacek Łukasiewicz urodził się we Lwowie w 1934 roku. Studia polonistyczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał także doktorat i habilitację, a w 1991 nominację profesorską. Przez wiele lat związany był z wrocławską uczelnią jako wykładowca akademicki oraz kierownik Zakładu Literatury XX wieku. Wydał m.in.: Moje i twoje (1959) ,Zabawy zimowe (1968), Podróże (1976), Cztery poematy (1988),Czas nie dopełniony (1998)  i Stojąca na ruinie (2011). Ostatnio wydał książkę TR (Tadeusz Różewicz) (2012), za którą otrzymał Literacką Nagrodę Gdynia.

Źródło: biuroliterackie.pl