Książka Krystyny Miłobędzkiej „Skarbem”

 Kolejna nagroda dla książki „Na wysokiej górze” Krystyny Miłobędzkiej i Iwony Chmielewskiej.

Wydana przez Wydawnictwo Miejskie Posnania książka obrazkowa „Na wysokiej górze” Krystyny Miłobędzkiej i Iwony Chmielewskiej uzyskała II nagrodę w Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej oraz została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej 2013 r.

W konkursie są oceniane książki wydane w roku poprzedzającym edycję oraz te, które są kierowane do młodego czytelnika (nie starszego niż piętnaście lat). Jury złożone z pracowników Muzeum ocenia przede wszystkim tekst literacki. Wyjątek stanowią książki autorskie, książki obrazkowe oraz książki, w których zdaniem jurorów nie da się oddzielić tekstu od ilustracji, bo stanowią spójną, nierozerwalną całość. Tak właśnie jest w przypadku Książki Krystyny Miłobędzkiej i Iwony Chmielewskiej, gdzie tekst i obrazy stanowią nierozerwalną całość.

To już kolejna nagroda dla tej niezwyklej książki. W maju podczas wrocławskich Targów Książek dla dzieci i młodzieży „Dobre strony” otrzymała główną nagrodę.

Źródło. poznan.pl