Miłosz biblijny

Już niedługo w księgarniach pojawi się drugie wydanie Ksiąg biblijnych Czesława Miłosza. Tom gromadzi przekłady wszystkich ksiąg biblijnych tłumaczonych i wydawanych osobno przez noblistę: Księgę Psalmów, Księgę Hioba, Księgi pięciu megilot, Księgę Mądrości, Apokalipsę, Ewangelię według Marka.

W opinii ks. Józefa Sadzika księgi Starego Testamentu w tłumaczeniu poety są „niezwykle wierne” w stosunku do oryginału, a jego język „odważny, hieratyczny i twórczo sięgający do rdzennej polszczyzny”.

Księgi biblijne to kolejny tom Dzieł zebranych Miłosza. Obejmuje ona całość twórczości poetyckiej, prozatorskiej, eseistycznej i translatorskiej polskiego noblisty. Wydawcy – Wydawnictwo Literackie i Znak – oddają do rąk Czytelnika utwory w jednolitym opracowaniu, opatrzone niezbędnymi objaśnieniami oraz współczesnym komentarzem autorskim. Edycja ta, ukazująca się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stworzy podstawę dla innych wydań, opracowań i tłumaczeń.