Międzynarodowy konkurs poetycki

Ogłoszono 11 edycję Międzynarodowego konkursu poetyckiego  Castello Di Duino.  Adresowany jest do twórców, którzy nie ukończyli 30 roku życia. W konkursie mogą wziąć także udział w osobnej kategorii szkoły.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „…after the journey”.

Konkurs jest podzielony na 2 sekcje:

1. Niepublikowanej poezji

Uczestnicy mogą przysyłać maksymalnie jeden, wcześniej niepublikowany, nienagradzany wiersz (maksymalnie 50 wersów). Wiersze będą przyjmowane w języku macierzystym autorów. Wymagane jest jednak tłumaczenie na angielski lub francuski i/lub włoski.

2. Sekcję dramaturgiczną:

Na monolog lub dialog między 2 osobami

Jeden niepublikowany i nienagradzany utwór dramatyczny (monolog lub dialog między dwoma osobami), max 5 stron (10000 znaków). W tym przypadku wymagane jest dobre tłumaczenie na  włoski. Prace nie będą ocenianie w oryginale tylko w tłumaczeniu.

Termin nadsyłania prac mija 31 października

Dokładny regulamin konkursu w języku polskim na stronie: http://home.castellodiduinopoesia.org/bandi-stranieri/bando-polacco/