Wiersze Joanny Pollakówny

Polecamy wiersze zebrane Joanny Pollakówny, wydane w Instytucie Mikołowskim.

Wiersze zebrane Joanny Pollakówny, tom liczący przeszło 500 stron, rzucają nowe światło na obraz twórczości tej poetki, która choć wydała dwanaście tomików, pozostawała jakby na marginesie tego, co we współczesnej poezji polskiej się działo. Wiersze jej autorstwa pojawiały się w prasie rzadko, a ona sama równie rzadko udzielała się w życiu publicznym czy artystycznym. O tym, czego oczekiwała po poezji świadczyć miały jej wiersze, które od pierwszych publikacji wskazywały na trudną drogę, jaką podąży jej twórczość poetycka.

Joanna Pollakówna, „Wiersze zebrane”. Oprac. Jan Zieliński. Mikołów, Instytut Mikołowski, s. 536.