Zdzisław Jaskuła – nie tylko cenzor

Ostatnio głośno zrobiło się o poecie Zdzisławie Jaskule, obecnie dyrektorze Teatru Nowego w Łodzi, który zwolnił z pracy aktora za to, że ten krytycznie wypowiedział się na temat  tekstu „Golgota Picnic”, podczas jego publicznego odczytywania w Teatrze Nowym.

„Nie chcemy tu drugiego Chazana” – według relacji prasowych powiedział, podczas wręczania wypowiedzenia zwalnianemu aktorowi, Dyrektor. Z tego wynika, że główną przyczyną zwolnienia były powody ideologiczne. Ten wyglądający na cenzorski gest poety -przez lata walczącego o wolność słowa – przyjmuję ze smutkiem. Podobnym smutkiem napawał by mnie taki sam gest każdego innego poety, niezależnie od wyznawanych  przez niego poglądów. I tak samo byłby przeze mnie komentowany. Mając nadzieję, że było to chwilowe zaćmienie umysłu  przedstawiam taki biogram  Zdzisława Jaskuły jaki chciałbym zapamiętać.

Zdzisław  Jaskuła ( 1951) – poeta, pisarz, tłumacz, reżyser, społecznik. W PRL działacz opozycji demokratycznej, wielokrotnie szykanowany. Przez wiele lat miał zakaz pracy. Członek redakcji niezależnego kwartalnika literackiego „Puls”. Oboje z żoną (tłumaczką Sławą Lisiecką) wielokrotnie byli karani przez kolegia orzekające grzywnami. Próbowano pozbawić ich mieszkania, przeprowadzano rewizje i konfiskaty (głównie książek i wydawnictw niezależnych).Jako poeta debiutował w 1969 na łamach „Poezji. Wydał zbiory wierszy: Zbieg okolicznościDwa poematyWieczór autorski i Maszyna do pisania (1984). Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego Siekiera, motyka, smok wawelski (1982). Wraz z żoną jest autorem nowego tłumaczenia Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna Nigdy samotniej i inne wiersze (2011). Redaktor działu poetyckiego czasopisma „Tygiel Kultury”. Wiceprezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Obecnie Dyrektor Teatru Nowego w Łodzi.

Dalej

mówiłem

nigdy nie odchodź

nie odchodź

 

dalej

niż ja od ciebie

 

Mirosław Spychalski

Jaskula fot. biuroliterackie.pl