Zadura nagrodzony

Bohdan Zadura został laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija  Skoworody za 2014 rok za zbiór wierszy „Nocne życie”, który w przekładzie Andrija Lubki został wydany w 2012 roku na Ukrainie.

Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia osiemnastowiecznego ukraińskiego filozofa i poety Hryhorija  Skoworody przyznawana jest od roku  2005 z inicjatywy Ukraińskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, Intelektualnego klubu w Czernihowie, Wołyńskiego Towarzystwa „Switiaz” i Narodowego Instytutu Literatury im. T. Szewczenki.

Bohdan Zadura jest jednym z 13 laureatów, wyłonionych z nominowanych w tym roku do nagrody  ponad 250 pisarzy, tłumaczy oraz intelektualistów z USA, Brazylii, Szwecji, Polski, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy, Białorusi, Serbii, Ukrainy i Izraela.

Bohdan Zadura ( 1945)  poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Debiutował w 1962 na łamach miesięcznika „Kamena”. Wieloletni redaktor kwartalnika „Akcent”, od 2004 redaktor naczelny „Twórczości”. Autor przekładów m.in. z angielskiego, ukraińskiego (antologia Wiersze zawsze są wolne z 2005) i węgierskiego.

W 2011 roku za tom „Nocne życie” uhonorowany poetycką nagrodą Silesius w kategorii „książka roku”.