Manifestacje poetyckie

Jubileuszowy 10 Festiwal Manifestacje Poetyckie odbędzie się w dniach 5-7 września w Warszawie.

To interdyscyplinarna impreza, która łączy poezję, muzykę, wymianę myśli i sztuki wizualne. Od jej zarania organizatorzy imprezy dbali o to aby Festiwal nie zamienił się w cykl nudnych odczytów przeplatanych nieco żywszymi spotkaniami autorskimi. Nie inaczej będzie i w tym roku. Jak zapowiadają organizatorzy na swojej stronie internetowejW otwartych dyskusjach i akcjach plenerowych poezja otworzy nas na afekty i ich efekty. Nasi poeci w nowych aranżacjach wejdą w bliskie związki z muzyką i sztukami wizualnymi. Dziewczyński głos w przestrzeni Wspólnego Pokoju zwieńczy roczne feminarium literatury kobiet. Podczas minikongresu czasopism zapytamy, czym jest kultura bez centrum i centrum bez kultury, a redaktorzy literackich periodyków spróbują wspólnie wypracować nowe więzi między polityką a kulturą. Wreszcie – do polskiej rzeczywistości literackiej zaadaptujemy zjawisko trashu jako głosu z estetycznych i egzystencjalnych marginesów. Ponadto: koncerty, sekrety, panele dyskusyjne, maratony, instalacje, performance, Turniej Jednego Wiersza i dużo, duuużo poezji w tle i na pierwszym planie. Wiersze do dyspozycji i afektacji! 

Gośćmi festiwalu będą poeci uznani jak Marcin Sendecki i Andrzej Sosnowski, działający na marginesie głównego nurtu jak Ewa Sonnenberg i Konrad Góra ale także początkujący. Z ciekawszych wydarzeń warto wymienić wystawę plakatów Piotra Młodożeńca, ciekawe w formie seminarium poświęcone korespondencji sztuk wizualnych. W trakcie spotkania Zbigniew Libera dokona projekcji wybranych przez siebie fotografii, natomiast uczestniczki spotkania (Małgorzata Lebda, Maria Cyranowicz, Martyna Tomczyk) przeczytają swoje wiersze, inspirowane sztukami wizualnymi oraz Minikongres Czasopism Literacko-Artystycznych, w którym wezmą udział Michał Kasprzak („Wakat/Notoria”); Agnieszka Kozłowska (Fundacja Otwarty Kod Kultury); Piotr Czerniawski, Marcin Czerwiński, Paweł Piotrowicz („Rita Baum”).

Szczegółowy program na stronie: http://manifestacjepoetyckie.sdk.pl/