„Uroczysko” Bartosza Suwińskiego

 

W wydawnictwie WBPiCAK ukazał się właśnie tomik wierszy Bartosza Suwińskiego „Uroczysko”. 

 

Ostępy

 

Droga ciemniała z każdą chwilą

mgła opadała zadurzona na drzewa

poświata księżyca słabła

wisielcem skrzypiały gałęzie

 

I tego co szło w naszą stronę

przez las przez ciemne uroczyska

nie było jeszcze widać

nie było jeszcze znać

 

Bartosz Suwiński (ur. w 1985 r. ) poeta, krytyk literacki, redaktor w „Stronach”, doktorant filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Przygotowuję dysertację o poezji Krystyny Miłobędzkiej. Poezję, prozę, szkice krytyczne i artykuły naukowe publikował m.in. w „Kresach”, „Frazie”, „Toposie”, „Polonistyce”, „Odrze”, „Ricie Baum”, „Pograniczach”, „Red”, „Śląsku”, „Wyspie”, „Arkadii”, „Tyglu Kultury”, „Migotaniach” i tomach pokonferencyjnych. Opublikował Sehir (2010). Mieszka w Opolu i Kępnie.