Krzysztof Siwczyk laureatem Nagrody Kościelskich

 Krzysztof Siwczyk tegorocznym laureatem Nagrody Kościelskich. Został nagrodzony za  poemat „Dokąd bądź”.

– Nagradzając poemat „Dokąd bądź” ( pisaliśmy o nim tutaj)jury pragnęło zwrócić uwagę na nową jakość w dorobku pisarza, który ma już ustaloną pozycję w krajobrazie polskiej literatury, nie tylko jako autor wydawanych od dwóch dekad tomów poezji, określanych niekiedy jako głos „pokolenia MTV”, ale także jako krytyk literacki, działacz kulturalny, wydawca, a nawet aktor – tak obradujące w Lozannie Jury Fundacji Kościelskich uzasadniło swoją decyzję. Poemat „Dokąd bądź” opublikowany został przez Wydawnictwo a5. Wręczenie nagrody odbędzie się 11 października 2014 roku w Miłosławiu – dawnym majątku rodziny Kościelskich.

Nagroda Kościelskich przyznawana jest od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich – jedną z najstarszych polskich instytucji kulturalnych, działającą w Genewie. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju literatury i poezji polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twórcom polskim (głównie pisarzom i krytykom literackim), zamieszkałym w kraju bądź na emigracji. Laureatów wybiera Jury, powoływane przez Radę Fundacji, w której zasiadali m.in.: Kajetan Morawski, Konstanty Jeleński, Zygmunt Estreicher, Krzysztof Górski, Maria Danilewicz Zielińska. W skład Jury wchodzą członkowie Rady oraz eksperci, znawcy polskiej literatury współczesnej. Wszystkie funkcje w Radzie Fundacji i Jury są pełnione honorowo. Źródłem finansowania Fundacji są głównie pozostałości po dawnej fortunie Kościelskich. Wartość finansowa nagrody zmienia się co roku (zależy od dochodów z papierów wartościowych, a także od liczby laureatów). Wyróżnienie  uchodzi za rzetelny miernik pisarskich osiągnięć. Do grona 120 laureatów Nagrody Kościelskich należą najwybitniejsi polscy prozaicy, poeci i krytycy literaccy. Są wśród nich: Sławomir Mrożek (1962), Zbigniew Herbert (1963), Zygmunt Kubiak (1963), Tadeusz Konwicki (1964), Andrzej Kijowski (1965), Gustaw Herling-Grudziński (1966), Jan Błoński (1968), Stanisław Barańczak (1972), Ewa Lipska (1973), Adam Zagajewski (1975), Stefan Chwin (1983), Adam Michnik (1986), Paweł Huelle (1988), Jerzy Pilch (1989), Andrzej Stasiuk (1995), Olga Tokarczuk (1997), Olga Stanisławska (2002), Tomasz Różycki (2004), Jacek Dukaj (2008), Andrzej Franaszek (2011), Krystyna Dąbrowska (2013).

Źródło: onet