Poezja Tatarów polskich

 

Już czwartego października w ramach czwartej Krakowskiej Nocy Poezji pojawią się Tatarzy. A wśród nich: Selim Chazbijewicz i Musa Czachorowski

Selim Chazbijewicz – Profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (współzałożyciel). Debiut literacki w prasie w roku 1973 w miesięczniku „Poezja”. Debiut książkowy w 1978 w wydawnictwie Pojezierze w Olsztynie. Autor siedmiu książek poetyckich: „Wejście w baśń”, „Czarodziejski róg chłopca”, „Sen od jabłek ciężki”, „Mistyka tatarskich kresów”, „Poezja Wschodu i Zachodu”, „Rubai’jjat”, „Hymn do Sofii”. Od roku 2010 przewodniczący rady redakcyjnej kwartalników „Przegląd Tatarski” oraz „Muzułmanie Rzeczypospolitej” wydawanych przez mniejszość etniczną polskich Tatarów. Od stycznia 2014 redaktor naczelny czasopisma „Rocznik Tatarów Polskich”.

Musa Czachorowski (Leszek Musa, Islam Musa), Musa Çaxarxan: dziennikarz, poeta, wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Redaktor naczelny kwartalników „Przegląd Tatarski” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tatarów Polskich seria 2”, stały współpracownik czasopisma Związku Wspólnot Tatarów Litewskich „Lietuvos totoriai”. Publikacje poetyckie m.in. w „Odrze”, „Odgłosach”, „Okolicach”, „Poezji”, „Kulturze”, „Kulturze Dolnośląskiej”, „Akancie”, „AlTaBaş”. Autor zbiorów poetyckich m.in. „Chłodny listopad”, „Dotknij mnie”, „Samotność”, „Rubajaty stepowe”, „Poza horyzontem”, „Jeszcze tylko ten step”. Współautor antologii poezji Tatarów polskich „Oto moje dziedzictwo”.

 

Miejsce: Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków

Organizatorzy: Stowarzyszenie Fragile, Gmina Miejska Kraków

Partner: Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Patronat medialny: pismo kulturalne „Fragile”

(na zdjęciu: Musa Czachorowski).