IX Ogólnopolski Konkurs na Wiersz

 

 

W 650. rocznicę powołania przez króla Kazimierza III Wielkiego Studium Generale, późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego, środowiska ludzi pracujących na rzecz książki – bibliotekarzy, wydawców, drukarzy i księgarzy – nawiązały do owej daty, ogłaszając rok 2014 – ROKIEM CZYTELNIKA. Stąd właśnie pomysł, aby wiersze napisane na nasz konkurs były tematycznie związane z tą rocznicą.

 

REGULAMIN

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich, popularyzacja współczesnej poezji polskiej oraz przybliżenie obchodzonej właśnie rocznicy.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów, szkół średnich i dorosłych piszących wiersze i kochający poezję. Nadesłane wiersze oceniane będą w dwóch umownych kategoriach wiekowych:

– młodzież (15-19 lat)

– dorośli (powyżej 19 lat)

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dwóch wierszy, niepublikowanych dotąd i napisanych komputerowo

4. Nadesłane wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonim, a nie rysunek). Do zestawu wierszy prosimy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły)

5. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2014 r.

6. Wiersze należy dostarczyć na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, 

ul. Średnia 18 , 62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 20 068 lub na e-mail: mbp_wagrowiec@interia.pl

7. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora

8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a wiersze laureatów zostaną opublikowane w „Katalogu” Biuletynie Informacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu

9. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają i zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy w prasie i innych mediach bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów. Zastrzegamy sobie także prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w naszych materiałach promocyjnych.

10. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy.

Podsumowanie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród laureatom odbędzie się 10 grudnia 2014 r.