Traktat o życiu

W wydawnictwie Znak ukazuje się „Traktat o życiu. Myśli wybrane” – Czesław Miłosz.

„Traktat o życiu” to wybór myśli Miłosza, esencja jego twórczości. Pisał o tym, co najistotniejsze – o wierze, przemijaniu, miłości, śmierci i nadziei. Pisał bez półprawd, banałów i powierzchownych sądów. Poszukiwał w literaturze tego, co najważniejsze.

Obnażał istotę świata.

Wyboru tekstów Miłosza dokonała Joanna Gromek-Illg.