Wspomnienia o Zbigniewie Herbecie

„Wierność” to tytuł zbioru wspomnień o Zbigniewie Herbercie, który właśnie ukazał się nakładem Domu Wydawniczego PWN. 

Autorka tomu Anna Romaniuk zebrała w nim wspomnienia 64 osób . Poetę wspominają członkowie rodziny, przyjaciele z młodości, koledzy ze studiów, kochane kobiety, pisarze, malarze, tłumacze, wydawcy, redaktorzy, dziennikarze, aktorzy, „wyznawcy”, uczniowie. Między innymi: przyjaciel poety z dzieciństwa, jeszcze ze Lwowa – Mikołaj Bieszczadowski ,siostra – Halina Herbert-Żebrowska, żona Katarzyna Herbert, Marek Nowakowski, Zdzisława Najder, Jan Lebenstein, Krzysztof Penderecki, Elżbieta Ficowska, Adama Zagajewski.
Większość wspomnień to przedruki wcześniej publikowanych wypowiedzi. Tylko 10 zostało spisanych specjalnie na potrzeby książki. Tym niemniej warta jest ona lektury, gdyż te wszystkie subiektywne teksty dopiero zderzone z sobą, tworzą wielowymiarowy i tym samym bardziej pełny portret Poety.

„Tom wspomnień zawsze jest swoistym panopticum. Każda relacja o bohaterze książki zasługuje na osobną uwagę, ale też każda dodaje coś do obrazu całości. Wątki główne i poboczne przeplatają się, powracają, dopowiadają wzajemnie, potwierdzają się, czasami sobie przeczą. Jeśli zaś głosów jest ponad sześćdziesiąt, tak jak w niniejszym tomie, warto po ich lekturze podjąć próbę określenia dominanty. W moim przekonaniu we wspomnieniach o Herbercie wyraża się ona pojęciem: wierność. Nawet jeżeli autorzy zamieszonych w tej książce tekstów nie piszą o niej wprost” – tak Anna Romaniuk, redaktorka tomu, wyjaśniała w rozmowie z PAP jego tytuł –„Jaki był zatem Zbigniew Herbert? Jaki jest na kartach tej książki? Czuły – oschły, wielkoduszny – pamiętliwy, zaangażowany – zdystansowany, odważny – ostrożny, klerk – bon vivant, nieśmiały – awanturnik, uczeń – mistrz, esteta wrażliwy na brzydotę, podróżnik potrzebujący stałego miejsca powrotów, hojny – chciwy, empatyczny – egoistyczny Dwubiegunowy. Niespokojny. Poszukujący” – dodaje Anna Romaniuk.