Rozmowy z Ryszardem Krynickim

Jeszcze w tym roku nakładem Biura Literackiego ukaże się zbiór rozmów z wybitnym poetą Ryszardem Krynickim. Książka będzie zawierać  30 wywiadów  udzielonych przez Poetę w latach 1974- 2014.
Autorami rozmów są min. Kazimierz Wóycicki, G. Banaszkiewicz, Piotr Kępiński, Dariusz Suska, Jarosław Mikołajewski, Anna Bikont, Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski, Adam Wiedemann i Marcin Baran, E. Sonnenberg, R. Lièvre, Małgorzata I. Niemczyńska, J. Sobolewska, Włodzimierz Jurasz, Andrzej Bernat, Magdalena Rybak, Stanisław Bereś a pierwotnie były publikowane  w polskich czasopismach nie tylko literackich  ale  także tygodnikach i gazetach codziennych.
Książka układa się w rodzaj autobiografii Poety. Ryszard Krynicki opowiada w nich między innymi o: dzieciństwie i młodości, swoim debiucie, burzliwych przygodach z cenzurą i władzami komunistycznymi, wydawaniu w podziemiu. Największą atrakcją zbioru będzie niewątpliwie możliwość prześledzenia jak przez kolejne dziesięciolecia jeden z najwybitniejszych polskich poetów współczesnych dojrzewał i jako poeta, i jako człowiek.