Matywiecki nagrodzony

 

Piotr Matywiecki – poeta i eseista, podejmujący w swoich pracach tematykę Holokaustu, został laureatem tegorocznej nagrody im. Karskiego i Nireńskiej za zasługi w upowszechnianiu historii i kultury Żydów polskich.

Nagrodę przyznaje Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku osobom zasłużonym w upowszechnianiu historii i kultury Żydów polskich. Jan Karski ustanowił ją dla uhonorowania pamięci swej żony Poli Nireńskiej, tancerki i choreografki, która jako jedyna przeżyła Holokaust z ponad 70-osobowej rodziny żydowskiej.

Laureat tegorocznej nagrody urodził się w 1943 r. w Warszawie. W dorobku ma utwory wydawane indywidualnie i redakcję zbiorów polskiej poezji m.in. „Od początku: Antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX”. Za tom esejów „Kamień graniczny” (1995) otrzymał nagrodę PEN-Clubu. „Twarz Tuwima” (2007) poświęcił skomplikowanym relacjom polsko-żydowskim. Tematykę tę poruszał również w esejach zebranych w tomie „Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej polsko-żydowskiej” (2010).