Tadeusz Dąbrowski nagrodzony

Niemieckie wydanie wierszy Tadeusza Dąbrowskiego „Die Bäume spielen Wald”, w przekładzie Renate Schmidgall zostało docenione. Poeta został tegorocznym laureatem Horst-Bienek-Förderpreis, przyznawanej przez Bayerische Akademie der Schönen Künste.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się  25.11 w Monachium, w siedzibie Akademii. Nagroda Horsta Bienka, zmarłego w 199o pochodzącego z Gliwic niemieckiego pisarza fundowana jest z pozostawionego przez niego majątku. W tym roku nagrodę główną otrzymał angielski poeta  Geoffrey Hill. Natomiast Nagrody Promocyjne im. Horsta Bienka  otrzymają dwaj Polacy : Tadeusz Dąbrowski i Daniel Pietrek. pracownik naukowy Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Nagrodę  przyznano mu za monografię o Horście Bienku pt. „Ich erschreibe mich selbst. (Autor)biografisches Schreiben bei Horst Bienek“ (Drezno 2012).

Nagrody Bawarskiej Akademii Sztuki należą do bardzo cenionych, przede wszystkim ze względu na prestiż przyznających je instytucji. Do Bawarskiej Akademii Sztuki należeli m.in. Wisława Szymborska i Tadeusz Różewicz, a obecnie członkiem korespondencyjnym jest Adam Zagajewski.