Nominacje do Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków

Nagroda im. Krystyny i Czesława Bednarczyków ufundowana została przez zmarłą w 2011 r. współzałożycielkę działającej w latach 1950-1992  w  Londynie Oficyny Poetów i Malarzy Krystynę Bednarczykową, która przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu archiwum wydawnictwa oraz pewną sumę pieniędzy stanowiącą fundusz nagrody. 

Założona przez Krystynę i Czesława Bednarczyków Oficyna Poetów i Malarzy  latach 1950-1992  opublikowała około tysiąca starannie wydanych książek takich autorów jak m.in. Czesław Miłosz, Stanisław Vincenz, Jan Brzękowski, Tadeusz Różewicz, Marian Pankowski, Mieczysław Paszkiewicz, Danuta Bieńkowska, Józef Wyrwa, Bolesław Kobrzyński, Szymon Laks, Wit Tarnawski, Zofia Reutt-Witkowska, Bonifacy Miązek, Maria Dąbrowska.

Oprócz wydawania książek w latach 1966-1980 Bednarczykowie redagowali Oficynę Poetów, kwartalnik literacko-artystyczny publikujący poezję, eseje, krytykę artystyczną oraz opracowania historyczne.

Kapituła konkursu na posiedzeniu 25 listopada nominowała pięć tomików poetyckich wydanych w 2013 roku:

Miłosza Biedrzyckiego „Porumb”
Tadeusza Dąbrowskiego „Pomiędzy”
Małgorzaty Lebdy „Granica lasu”
Krzysztofa Lisowskiego „Poematy i wiersze do czytania na głos”
Łukasza Nicpana „Do czytającej list”

To pierwsza edycja nagrody, którą przyznają Krakowski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżnienie  jest przyznawane  za zbiór wierszy wydany w 2013 roku, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Jak napisano w komunikacie o powołaniu nagrody: jury pragnie docenić przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł, wartości egzystencjalne i etyczne, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu oraz konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy.  Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi 15 000 złotych.

Uroczystość ogłoszenia zwycięzcy konkursu odbędzie się 15 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w Sali Baltazara Fontany (Kamienica pod Gruszką, ul. Szczepańska 1) w Krakowie.