Laureaci konkursu im. Henryka Berezy

Ogłoszono wyniki 2 edycji Konkursu im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”, adresowanego w tym roku do poetów debiutantów.

Jury w składzie: Janusz Drzewucki, Anna Janko i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki – przyznało nagrody i wyróżnienie, uhonorowane zarazem edycją książkową, za następujące tomy poetyckie:
– 1 miejsce: Horyzont zdarzeń Mirosława Mrozka
– 3 miejsce: Południk Greenwich Piotra Zemanka
– wyróżnienie: Gocław, Saska Kępa, Śródmieście Natalii Komarow

Organizator –  działająca w Szczecinie Fundacja im. Henryka Berezy- tak przedstawia ideę konkursu.Konkurs Literacki imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” został powołany w celu promowania  tekstów debiutujących pisarzy, których twórczość jest spójna ze sposobem myślenia o literaturze patrona konkursu. W latach 1977-2005 Henryk Bereza prowadził na łamach miesięcznika „Twórczość” rubrykę „Czytane w maszynopisie” i wiele omawianych przez niego tekstów było tekstami debiutantów. Wiele też bezpowrotnie zostało utraconych, gdyż nigdy nie ukazały się w formie książki, mimo iż według Henryka Berezy z pewnością były tego warte. W wielu przypadkach uniemożliwił to ich niekomercyjny charakter, Henryk Bereza zajmował się bowiem wyłącznie taką właśnie twórczością i o takiej pisał w swojej rubryce. O takiej, która wyznaczała nowe trendy i poszukiwała nowych rozwiązań formalnoestetycznych. Stąd też zrodził się pomysł zorganizowania przez Fundację Literatury imienia Henryka Berezy konkursu „Czytane w maszynopisie”. Konkursu, który ma być swoistym przeglądem tekstów nie mieszczących się w realiach komercyjnego rynku. Ma być przeglądem określającym kierunki rozwoju współczesnej literatury.

Przedmiotem konkursu w kolejnych edycjach są naprzemiennie poezja i proza. Nagrodą  zaś jest publikacja nagrodzonych tomów poetyckich w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.