Janusz Drzewucki ponownie nagrodzony

Janusz Drzewucki został uhonorowany Symboliczną Nagrodą Ryszarda Milczewskiego-Bruno za wybitną twórczość eseistyczną i krytycznoliteracką.

Zmarły tragicznie w 1979 roku poeta Ryszard Milczewski-Bruno ustanowił Symboliczne Nagrody w roku 1969. Były to: w dziedzinie poezji – Duże Piwo Grzane z Łyżką, w dziedzinie prozy – Wino Patykiem Pisane, w dziedzinie krytyki – Mała Kawa z Biszkopcikiem. Pierwszymi laureatami nagród zostali: Janusz Żernicki (poezja), Edward Stachura (proza) oraz Tomasz Burek (krytyka). Od roku 1971 roku fundator przyznawał także Nagrody Specjalne. Pierwszym laureatem był tłumacz Jerzy Lisowski za „Antologię poezji francuskiej”.
W kolejnych latach laureatami nagród  byli między innymi: Stanisław Barańczak, Jan Himilsbach, Ireneusz Iredyński, Ryszard Krynicki, Krzysztof Karasek, Ewa Lipska, Rafał Wojaczek oraz Adam Zagajewski.
W roku 1999 – w 20. rocznicę śmierci Ryszarda Milczewskiego – z  inicjatywy Jerzego Szatkowskiego,„Okolica Poetów” i „Czas Kultury” wznowiły przyznawanie nagrody. Laureatami nowej edycji byli min: Jerzy Grupiński, Piotr Śliwiński, Tadeusz Żukowski oraz Andrzej Babiński.
W tym roku  oprócz Janusza Drzewuckiego Symboliczną Nagrodę Ryszarda Milczewskiego-Bruna otrzymali: Marek Słomiak i Tadeusz Zawadowski (poezja), Anna Cybulska (proza). Nagroda jest honorowa. Nagrodzeni otrzymują dyplom i statuetkę autorstwa Kazimierza Rafalika.
Janusz Drzewucki (ur. 1958) poeta, krytyk, wydawca, dziennikarz. Od 1996 r. redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość”. Od 2000 r. stały współpracownik miesięcznika „Książki. Magazyn Literacki”. W latach 2005-2012 redaktor naczelny Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Jest laureatem nagród: im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1988) – za najlepszy poetycki książkowy debiut roku, im. Stanisława Wyspiańskiego(1989) – w dziedzinie krytyki artystycznej, Funduszu Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki (1989), im. Stanisława Piętaka (1991) – w dziedzinie krytyki literackiej. W roku 2006 Giorgio Napolitano, prezydent Włoch odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej (Ordine Della Stella Della Solidarieta’ Italiana)