Ambasadorzy poezji w Petersburgu

 

W Biurze Literackim relacja z wizyty Foksa i Suski w Petersburgu.

Czytania Darka Foksa i Dariusza Suski otworzyły festiwal „Aktualnej poezji” organizowany przez Centrum Sztuki Puszkińska 10 – awangardę Petersburga lat 90-tych. Wieczór odbył się w Pałacu Marmurowym. Poeci zaprezentowali tam po dwa wiersze, które potem przeczytane zostały w języku rosyjskim. To krótkie czytanie było zaproszeniem na główne wydarzenie, jakie odbyło się w Konsulacie Generalnym RP. Wieczór autorski poprowadziła Daria Suchowiej – poetka i krytyk literacki z Petersburga. Naprzemienne czytania Darka Foksa i Dariusza Suski pokazały rosyjskiej publiczności, która szczelnie wypełniła salę w Konsulacie, w jak różny sposób wypowiadają się twórcy z tego samego pokolenia i w jak wielu rejestrach funkcjonuje polska poezja. Przekładu wierszy Darka Foksa podjął się Igor Biełow, a tłumaczenia Dariusza Suski przygotował Lew Oborin. Mamy nadzieję, że już niedługo teksty prezentowane podczas finałowego spotkania w Petersburgu, ale także wiersze innych autorów, którzy uczestniczyli w projekcie ukażą się w antologii współczesnej poezji polskiej w przekładzie na język rosyjski. (BL)