Ewa Lipska po bułgarsku

W Bułgarii ukazał się zbiór wierszy Ewy Lipskiej Droga pani Schubert… w tłumaczeniu Wery Dejanowej  z rysunkami Sebastiana Kudasa.

Książka zawiera oba tomy z Panią Schubert w tytule: Droga pani Schubert... (WL, 2012) oraz Miłość, droga pani Schubert… (a5, 2013). To już kolejna bułagarska książka Poetki. W 2012 roku ukazał się tam jej wybór wierszy także ilustrowany przez związanego ze środowiskiem „Piwnicy pod Baranami” Sebastiana Kudasa.  Kilka miesięcy temu ukazał się  także włoski przekład Drogiej Pani Schubert, za który poetka otrzymała w listopadzie nagrodę Festiwalu dell’Eccellenza al Femminile w Genui.

Oba zbiory krótkich próz petyckich Ewy Lipskiej zostały także bardzo dobrze przyjęte przez polskich krytyków. Marian Stala pisał o pierwszym z tomów : raczej niby-listów, listo-poematów pisanych prozą, które są zwięzłe i silnie zmetaforyzowane, a których tematem przewodnim jest nieuchwytność wewnętrznego i zewnętrznego doświadczenia, swoiste roztargnienie czasu… Poetyckie prozy Lipskiej są tak samo nasycone znaczeniami i tak samo niepokojące jak jej wiersze. Nie sposób ich ogarnąć w jednej lekturze, warto do nich wracać, warto się w nie wmyślać, warto w ich perspektywie spojrzeć na otaczający świat. Zawsze tak było z wybitną poezją”.

A tak sama Poetka mówi o Pani Schubert: