Adam Zagajewski najczęściej nagradzanym polskim poetą

Jak z dumą zauważa na swojej stronie Wydawnictwo a5. Adam Zagajewski był chyba najczęściej nagradzanym w 2014 roku polskim poetą. 

Autor wydanego niedawno tomu Asymetria, jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych i cenionych na świecie polskich pisarzy.
W lutym poeta został uhonorowany rzymską Nagrodą Poetycką Fondazione Roma, w marcu odebrał w chińskim Guangzhou Poetry and People Award (zwaną „chińskim Noblem“), w sierpniu serbską Europejską Nagrodę Poetycką im. Petru Krdu, we wrześniu Joseph Eichendorff Preis, przyznawaną przez Towarzystwo Literatury i Sztuki „Wschód” (krąg pisarzy znany jako Wangener Kreis),   W październiku litewski przekład tomu szkiców „Dwa miasta”  znalazł się wśród pięciu najlepszych tłumaczeń literatury obcej na język litewski wydanych w ubiegłym roku. Listę tytułów ogłosił, Litewski Związek Tłumaczy Literackich. Książkę polskiego pisarza przełożył Kazys Uscila, a wydało litewskie wydawnictwo „VAGA” w ramach Programu Translatorskiego ©Poland. Obok Zagajewskiego w piątce najlepszych przekładów znalazły się książki Juliana Barnesa, Roberta Bolaño, Wiktora Pielewina i Michaiła Szyszkina. Także w październiku poetę nagrodzono włoską Premio Bonnani, L’Aquila.

Twórczość Adama Zagajewskiego cieszy się także sporą popularnością u polskich czytelników. Kontrowersje wzbudza natomiast wśród krytyków i „kolegów po piórze”, zwłaszcza tych młodszych . Nie tak dawno na łamach Gazety Wyborczej Katarzyna Kolenda- Zaleska zarzucała „polskiej opinii literackiej” lekceważenie  tego cenionego poza granicami ojczyzny twórcy a nawet spychanie go na margines. Sporo w tym przesady ale faktem jest, że przed opublikowaniem Asymetrii o Adamie Zagajewskim w polskiej prasie literackiej pisano się zdecydowanie mniej.  Od chwili wydania nowy tom Poety jest tak często komentowany, że malkontenci nie powinni narzekać.

My ze swojej strony – aby jakoś uzupełnić deficyt obecności medialnej Adama Zagajewskiego – wiernym czytelnikom i tym nie do końca do tej poezji przekonanym, prezentujemy pełny filmowy zapis rozmowy Stanisława Beresia z Poetą, której fragmenty ukazały się w Telewizyjnych Wiadomości Literackich w TV Polonia