Poezja stanu wojennego

18 grudnia odbędzie się trzecie spotkanie z cyklu „Krakowska Loża Historyków w Warszawie” – dyskusja wokół książki „Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek”.

Kiedy 13 grudnia 1981 r. gen. Jaruzelski na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego wprowadził stan wojenny, aby zdusić „Solidarność”, polska dusza wróciła do dawno znanego schematu: obrona polskości i wszystkiego, co szlachetne, musi się odtąd dokonywać całkowicie wbrew oficjalnym instytucjom. Jak podczas zaborów, kiedy polskość przetrwała poprzez kulturę i – w pewnym sensie – poprzez kulturę przetrwała też sama Polska.

Społeczne (w tym patriotyczne) obowiązki są dla sztuki wyzwaniem, a niekiedy balastem, który ciągnie ją – wedle miar artystycznych – nieuchronnie w dół. Ten problem stanął też przed poezją stanu wojennego. Ale w omawianym tomie mamy przecież, obok utworów li-tylko krzepiących, także poezję najwyższej próby: Herberta, Białoszewskiego, Barańczaka, Krynickiego, Zagajewskiego, Szarugi, Tomasza Jastruna, Maja, Polkowskiego, Pawlaka, Kamieńskiej czy Rymkiewicza.

Jaką rolę społeczną odegrała polska poezja w okresie stanu wojennego?
Czy okazała się odporna na stereotypy i klisze, czy obroniła się przed tandetą? Czy patriotyczna misja nie skończyła się artystyczną klęską?

18 grudnia w Przystanku Historia będą o tym rozmawiać: redaktorka tomu Anna Skoczek oraz poeta Tomasz Jastrun. Prowadzenie: Roman Graczyk
Spotkanie odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25
(IPN Kraków).