Laureaci Nagrody Poetyckiej im. Krystyny i Czesława Bednarczyków

Krzysztof Lisowski za tom „Poematy i wiersze do czytania na głos” oraz Łukasz Nicpan za tom „Do czytającej list” zostali ex aequo laureatami I edycji Nagrody Poetyckiej im. Krystyny i Czesława Bednarczyków. 

nicpanlisowski

 

 

 

Nagroda im. Krystyny i Czesława Bednarczyków ufundowana została przez zmarłą w 2011 r. współzałożycielkę działającej w latach 1950-1992  w  Londynie Oficyny Poetów i Malarzy Krystynę Bednarczykową, która przekazała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu archiwum wydawnictwa oraz pewną sumę pieniędzy stanowiącą fundusz nagrody. Nagroda pieniężna w tej edycji wynosi w sumie 15 000 złotych.

Wyróżnienie  jest przyznane  za zbiór wierszy wydany w 2013 roku, bliski ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Jak napisano w komunikacie o powołaniu nagrody: jury pragnie docenić przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł, wartości egzystencjalne i etyczne, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu oraz konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji.

Założona przez Krystynę i Czesława Bednarczyków Oficyna Poetów i Malarzy  latach 1950-1992  opublikowała około tysiąca starannie wydanych książek takich autorów jak m.in. Czesław Miłosz, Stanisław Vincenz, Jan Brzękowski, Tadeusz Różewicz, Marian Pankowski, Mieczysław Paszkiewicz, Danuta Bieńkowska, Józef Wyrwa, Bolesław Kobrzyński, Szymon Laks, Wit Tarnawski, Zofia Reutt-Witkowska, Bonifacy Miązek, Maria Dąbrowska.

Oprócz wydawania książek w latach 1966-1980 Bednarczykowie redagowali Oficynę Poetów, kwartalnik literacko-artystyczny publikujący poezję, eseje, krytykę artystyczną oraz opracowania historyczne.

Do finału konkursu Kapituła Nagrody nominowała  pięć tomików poetyckich:

Miłosza Biedrzyckiego „Porumb”
Tadeusza Dąbrowskiego „Pomiędzy”
Małgorzaty Lebdy „Granica lasu”
Krzysztofa Lisowskiego „Poematy i wiersze do czytania na głos”
Łukasza Nicpana „Do czytającej list”