Sendecki pyta co jest wierszem

 

„Przedmiar robót” Marcina Sendeckiego (najnowszy tom poezji wydawny przez Biuro Literackie) to intensywna, precyzyjna, po inżyniersku ścisła książka poetycka, w której szuka się miary wiersza i mierzy z jego bezmiarem.

„Przedmiar robót” to procedura, która dotyczy zarówno budowy, jak rozbiórki – wiersza i życia. To dokument, który poprzedza i projektuje przyszłe prace, a jednocześnie wystawia rachunek przeszłości.

„Przedmiar robót” to pomiar i wyznanie wiary. „Wiersz jest zrozumiały / Wiersz jest niezrozumiały” – pisze autor. Przedmiar robót, „zrozumiały” czy „niezrozumiały”, mówi przede wszystkim o tym, że „wiersz jest”.

Ale „Przedmiar robót” nie poprzestaje na tej konstatacji. Jego treścią jest uporczywe pytanie o to, co jest wierszem, co może być wierszem – i co może wiersz, jeśli chce się nim zdać sprawę z życia, śmierci i wszelkich innych przygód, z którymi przychodzi nam się mierzyć. (www.biuroliterackie.pl)