Zgłoszenia do Nagrody Silesius 2015

Zapraszamy do zgłaszania książek poetyckich do tegorocznej edycji Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa Silesiusa, barokowego poety.

 

 

 

Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach:

  • za całokształt twórczości
  • książka roku
  • debiut roku

Do tegorocznej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy
1 stycznia a 31 grudnia 2014 r.

Prawo do zgłaszania książek do Nagrody w kategoriach: książka roku i debiut roku mają: wydawnictwa (z wyłączeniem wydań własnych, nie posiadających nr ISBN) oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jedynie jurorzy.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2015 r. Zgłoszenia, które wpłynęły po tym terminie, nie będą uwzględniane.

Do książek należy dołączyć również pisemne zgłoszenie zawierające:

– imię i nazwisko autora książki
– nazwę i dane kontaktowe zgłaszającego książki do konkursu
– do której kategorii książka jest zgłaszana

7 egzemplarzy książek należy przesłać pod adres Biura Nagrody:

Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury, 

ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 

50-032  Wrocław.

2 myśli na temat “Zgłoszenia do Nagrody Silesius 2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.